istanbul ofis taşıma istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul
ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Περιγραφή

H δημιουργία ενός εκπαιδευτικού διαδραστικού "εργαλείου" ευαισθητοποίησης στην προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα απομυθοποίησης της επιστήμης, που μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε χωρίς κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς.

Κεντρική ιδέα είναι η δημιουργία σεναρίων, η πρώτη φάση των οποίων περιλαμβάνει συναρμολόγηση πειραματικών συσκευών από ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά μπουκάλια, κεσεδάκια από γιαούρτι κλπ) και η δεύτερη φάση τους περιγράφει τη χρήση των συσκευών που συναρμολογήθηκαν για την εκτέλεση πειραμάτων που παράγουν επαναλήψιμα αποτελέσματα. Με βάση το κεντρικό σενάριο της διερευνούμενης εκπαιδευτικής διαδραστικής μεθόδου, στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων, οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των βαθμίδων),  πρόκειται αρχικά να κατασκευάσουν ή/και να επινοήσουν (με και χωρίς οδηγίες) και στη συνέχεια να πειραματιστούν με: (α) ένα μικρό κουρδιστό όχημα από απαξιωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά κεσεδάκια γιαουρτιών, σπάγκο, λαστιχάκια, κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες) (β) ένα απλό ζυγό ταλαντευόμενου βραχίονα, (γ) ένα ομοίωμα της διπλής έλικας DNA και (δ) ένα μικρό κουρδιστό όχημα που κινείται με εξώθηση αέρα.

Παράλληλα με τις πιλοτικές δράσεις, θα διοργανωθεί διαγωνισμός κατασκευής πειραματικών συσκευών, ο οποίος θα είναι ανοικτός στο ευρύ κοινό με τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες: (α) μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού με την εποπτεία ενός ενηλίκου, (β) μαθητές Α’, Β΄ και Γ’ Γυμνασίου με την εποπτεία ενός ενηλίκου, (γ) μαθητές Α’, Β΄ και Γ’ Λυκείου με την εποπτεία ενός ενηλίκου και (δ) ενήλικες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί σε τρεις θεματικές περιοχές:(Ι) Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, (ΙΙ)  Μεταφορές και Επικοινωνίες και (ΙΙΙ) Μεταποίηση και Παραγωγή Αγαθών. Για την κατασκευή των εκπαιδευτικών πειραματικών συσκευών θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πλαστικά δοχεία συσκευασίας τροφίμων, περιορισμένος αριθμός από κομμάτια ξύλου, (τύπου κόντρα πλακέ), περιορισμένος αριθμός από κομμάτια χαρτονιού, περιορισμένος αριθμός μεταλλικών στοιχείων σύνδεσης (π.χ. βίδες, περικόχλια κλπ). Οι ομάδες θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το διαγωνισμό σε έντυπο δεσμευτικού format. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από επιστημονική επιτροπή που θα στελεχώνεται από τα μέλη της ΚΕΟ. 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να συντελέσει σημαντικά στη δημιουργία εργαστηρίων διδασκαλίας των επιστημών και να φέρει σε επαφή τους μαθητές με ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο, όμοιο του οποίου δε διαθέτουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της προτεινόμενης διαδραστικής εκπαιδευτικής μεθόδου  συντείνει η σημαντική πρωτοτυπία της, που κυρίως συνίσταται στην πλήρη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών στην εργαστηριακή διαδικασία (όχι παθητική παρακολούθηση του πειράματος σε εικονική πραγματικότητα). Τα εργαστηριακά μαθήματα που διδάσκονται στο σχολικό περιβάλλον είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα πολλά από τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας να φαντάζουν στα μάτια των μαθητών ανεξερεύνητα και μαγικά. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να εισαχθούν στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας και της τεχνολογικής έρευνας, ώστε να απομυθοποιήσουν την τεχνολογική εξέλιξη, να ενθαρρυνθούν στην εμπλοκή τους σε θέματα τεχνολογίας, να απεξαρτηθούν από την έννοια του «μαύρου τεχνολογικού κουτιού» που παράγει κάτι χωρίς να γνωρίζουν τη μέθοδο παραγωγής του και να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή συγκεκριμένου τεχνολογικού αποτελέσματος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι παράλληλα οι μαθητές ευαισθητοποιούνται βιωματικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού χρησιμοποιούν τα ανακυκλώσιμα υλικά για την κατασκευή πειραματικών συσκευών που μάλλον τα έχουν απαξιώσει ως απόβλητα.

Οι στόχοι της πράξης, μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

·       Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας φάσεων κατασκευής συγκεκριμένων συσκευών από ανακυκλώσιμα και απαξιωμένα υλικά.

·       Διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας των εκπαιδευόμενων για την κατασκευή  διακριτής και σαφώς καθορισμένης συσκευής, ακολουθώντας ή επινοώντας διαγραμματικές οδηγίες και χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία πάγκου.

·       Διερεύνηση του βαθμού και του χρόνου ανταπόκρισης των εκπαιδευόμενων.

·       Διερεύνηση της ταχύτητας μεταφοράς των πληροφοριών, του επιπέδου και του βαθμού ενσυνείδητης χρήσης τους στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης εκπαιδευόμενων.

·       Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής από τους εκπαιδευόμενους των σταδίων διερευνητικής μάθησης – ανακάλυψης με σκοπό την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης και του πειράματος.

·       Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής από τους εκπαιδευόμενους της διαδικασίας ελέγχου υποθέσεων, ελέγχου μεταβλητών, κατασκευής έργου, κριτικής και παρουσίασης της εργασίας τους.

·       Η πλήρης εμπλοκή των μαθητών στην εργαστηριακή διαδικασία και όχι παθητική παρακολούθηση του πειράματος.

·       Η εφαρμογή από τους εκπαιδευόμενους τεχνολογικών διαδικασιών για τη μεταποίηση και τη λειτουργική εκμετάλλευση ανακυκλώσιμων και απαξιωμένων υλικών.

·       Η λειτουργία των εκπαιδευόμενων σε ομάδες και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης για την παραγωγή ενός προϊόντος, το οποίο χαρακτηρίζει την ομάδα και όχι το άτομο.

·       Η χρήση και εφαρμογή δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης και ομαδικής εργασίας.

·       Η ένταξη – συσχέτιση της ύλης των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις επιλογές που προσφέρει η αξιοποίηση της μεθόδου.

·       Η απομυθοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και η προσέγγιση εννοιών της τεχνολογικής έρευνας από τους εκπαιδευόμενους.

·       Η βιωματική ευαισθητοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Web Site: 
www.technorecycle.gr
Huluhub.com