ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ο βασικός στόχος της Κεντρικής Δράσης είναι η παροχή υποστήριξης στις Διοικητικές και Οικονομικές πράξεις του έργου, η Τεχνική υποστήριξη με την ανάπτυξη υποδομής διαχείρισης ερευνητικών έργων (web εφαρμογή), η ανάπτυξη κεντρικών δράσεων προβολής και δημοσιότητας καθώς και η υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης, τόσο εσωτερικής, όσο και εξωτερικής

Δράσεις Δημοσιότητας
•Κεντρικός ιστότοπος για Αρχιμήδη ΙΙΙ – Τ.Ε.Ι. Πειραιά
•Σύνδεσμοι ιστότοποι υποέργων
•Τρία (3) Ημερίδες/Συνέδρια

Αξιολόγηση της Πράξης
•Τεύχη ετήσιων εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης,
•Τεύχος Εξωτερικής Αξιολόγησης
•Τελική Έκθεση Αξιολόγησης