Ο08 - Συνοπτική κατάσταση αμειβομένων με ανάθεση έργου

"Προσοχή! Όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Φορέα Χρηματοδότησης, η κατάσταση αμειβομένων συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας (Monthly Time Sheet) "

Επισυναπτόμενο αρχείο: