Ο07 - Συνοπτική κατάσταση αμειβομένων εκπαιδευτικών και υπαλλήλων φορέων δημοσίου

Όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Φορέα Χρηματοδότησης, η κατάσταση αμειβομένων, συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας (Monthly Time Sheet).

Επισυναπτόμενο αρχείο: