Ο06 - Εντολή πληρωμής - Απόδοση μετακινήσεων

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται και για τις περιπτώσεις ταυτόχρονης εντολής πληρωμής και απόδοσης λογαριασμού.

Επισυναπτόμενο αρχείο: