Ημερίδα ερευνητικού προγράμματος Αρχιμήδη ΙΙΙ 2015

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στις 27 Σεπτεμβρίου. Υλικό θα αναρτηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα

Τύπος Ανάρτησης: