Δράση 3: «Επίδειξη καινοτόμων HyLEDs υψηλής απόδοσης με εκπομπή σε διαφορετικά χρώματα»

Αποτελέσματα της Δράσης 3 παρουσιάσθηκαν στα παρακάτω συνέδρια:
1. M.Vasilopoulou, I.Kostis, N.A.Stathopoulos, S.P.Savaidis, G. Papadimitropoulos and D. Davazoglou “Formation of Intermediate Bands Within the Gap of Amorphous Oxygen-deficient and Hydrogen-Doped Molybdenum and Tungsten Oxide Films” ISDRS 2013, December 11 -13. 2013 (International Semiconductor Device Research Symposium 201,3December 11 -13, 2013, Hyatt Regency Bethesda, One Bethesda Metro Center (7400 Wisconsin Ave), Maryland, USA 20814)
2. M. Vasilopoulou, A. Douvas, D. Georgiadou, N. Stathopoulos, S. Savaidis, D. Davazoglou, L. C. Palilis and P. Argitis “Large Work Function Shift of Organic Semiconductors and Enhanced Interfacial Electron Transport in Organic Light Emitting Diodes Enabled by Porphyrin Interfacial Self-Assembly” ICOE 2014 – 10th International Conference on Organic Electronics, Modena, Italy, June 11 -13, 2014
3. M. Vasilopoulou, N.A.Stathopoulos, S.Savaidis, D.Davazoglou “Study of Intermediate Bands of Amorphous Oxygen-deficient and Hydrogen-Doped Molybdenum and Tungsten Oxide Films and Application in Multicolor Organic Light Emitting Diodes” SATF2014: Science & Applications of Thin Films, Conference & Exhibition, 15-19 September 2014, Izmir, Turkey

Αποτελέσματα της Δράσης 3 έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε επιστημονική εργασία η οποία υποβλήθηκε για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό :
M.Vasilopoulou, D.G.Georgiadou, D.Davazoglou, S.P.Savaidis, N.A.Stathopoulos “Outcoupling efficiency optimization of phosphorescent and fluorescent based multicolor hybrid
OLED devices”

Τύπος Ανάρτησης: