Δράση 2: «Βελτιστοποίηση απόδοσης HyLEDs μέσω θεωρητικών μοντέλων»

Αποτελέσματα της Δράσης 2 παρουσιάσθηκαν στα παρακάτω συνέδρια:
1. N.A.Stathopoulos, S.P.Savaidis, A.Botsialas and M.Vasilopoulou “Thin Film Thickness Measurements Based on a Transmission Line Model For Application in Organic Light Emitting Diodes” 39th International Conference on Micro and Nano Engineering, (MNE) London, 16 – 19 September, 2013
2. N.A.Stathopoulos, S.P.Savaidis, D.Georgiadou, A.Botsialas, G.Pagiatakis and M.Vasilopoulou “Determination of the emission zone in OLED structures using a transmission line model” International Scientific Conference eRA-8 Sept 2013
3. N.A.Stathopoulos, S.P.Savaidis, G.Pagiatakis, D.Alexandropoulos, M.Sigalas, M.Vasilopoulou “Calculation of out-coupling efficiency for OLEDs with patterned ITO/glass interface, using the effective medium approximation method” International Scientific Conference eRA-9 Sept 2014

Αποτελέσματα της Δράσης 2 έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε επιστημονική εργασία η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό APPLIED OPTICS:
N.A.Stathopoulos, S.P.Savaidis, A. Botsialas, Z.C.Ioannidis, D.G.Georgiadou,
M.Vasilopoulou and G.Pagiatakis “Reflection and transmission calculations in a multilayer structure with coherent, incoherent and partially coherent interference, using the
transmission line method” pp 1492-1504, APPLIED OPTICS / Vol. 54, No. 6 / 20 February 2015

Τύπος Ανάρτησης: