Ανακοίνωση κεντρικής δράσης

Σας ανακοινώνουμε πως είναι πλέον σε ενεργεία η καινούρια ιστοσελίδα του προγράμματος Αρχιμήδη για το ΤΕΙ ΠΕΡΑΙΑ.

Τύπος Ανάρτησης: